top of page

פרויקטים

אנחנו שמחים להציג בפניכם חלק מהפרויקטים אותם ביצענו לאורך השנים !

       

: ייזום וביצוע פרויקטים תמ"א 38/1, תמ"א 38/2  ונדל"ן         

 

           לחברה ניסיון רב ביזום קידום וביצוע פרויקטים נדל"ן החל משלב רכישת הקרקע ועד מפתח (טופס 4 וטופס 5).

           החברה יזמה, והקימה עשרות מיזמי נדל"ן הכוללים פרויקטים תמ"א 38  כשהיא מתמקדת בפרויקטים ייחודיים בשכונות

          יוקרתיות הכוללים מאפיינים היסטוריים (בניינים לשימור), בפרויקטים תמ"א 38,  בפרויקטים לפיתוח ובקידום תוכניות אב

          ותב"ע.

         מפרויקטים החברה :

          תמ"א 38/1 :

 • ישכון 39 פינת רחוב יום טוב 25, תל אביב - נמסר, הושכר לרשת מלנות פתאל

 • מיכה 10, תל אביב - נמסר, כל הדירות נמכרו ונמסרו

 • רופין 37, תל אביב -  נמסר, כל הדירות נמכרו ונמסרו

 • שדרות בן גוריון 49 תל אביב - 9 דירות כולן נמכרו ונמסרו  

 • יוסף הנשיא 13 תל אביב - 5 דירות בביצוע צפי סיום ספטמבר 2022

 • רוחמה 16 פינת נחמה 6 תל אביב - 15 דירות, התקבל אישור שימור, שלבי הגשה תכנון

 • בן יהודה 250 פינת מיכה 26 - 9 דירות שלבי תכנון

 • בן עזרא 10 תל אביב - 5 דירות שלבי תכנון

 • אוסישקין 30 תל אביב - 3 דירות שלבי תכנון

 • יום טוב 27 תל אביב - וילה עירונית התקבל היתר בניה

            בניינים לשימור :

 • רש"י 64, תל אביב - ייזום הריסה ובניה מבנה קיים לשימור, כל הדירות נמכרו ונמסרו

 • סמטת רבינוביץ' שפ"ר 5, תל אביב - ייזום הריסה ובניה מבנה קיים לשימור, כל הדירות נמכרו ונמסרו

​         

         פרויקטים קודמים :

 • רחוב ישכון 12, תל אביב- ייזום הריסה ובניה.

 • רחוב ישכון 17, תל אביב -  ייזום הריסה ובניה.

 • מל"ן 8 תל אביב- ייזום הריסה, בניה על מבנה קיים, כל הדירות נמכרו ונמסרו

 •  רחוב  רבן גמליאל 6-8 תל אביב – ייזום הריסה ובניה.

 • רחוב  אלשיך 4א' תל אביב- ייזום הריסה ובניה.

 • רחוב יום טוב 27 תל אביב - ייזום ובניה על מבנה קיים.

 • רחוב הס 2 הרצליה, – ייזום ובניה.

 קידום ואישור תוכניות בוועדה המחוזית כדוגמת פרויקט מאפו פינת יואש, תל אביב, למעלה מ-35 דירות.

 קידום ואישור תוכנית אב במועצה מקומית אזור למאות יחידות מגורים ואלפי מ"ר מסחרי.

  ייזום פרויקטים רבים בתהליכים שונים.

         פרויקטים שימור  בחו"ל  ארה”ב :

 • 101 Windblown court, Baltimore MD, 21209

 •  128 S. Chapel St. Baltimore, MD,  21231 

קידום פרויקטים בוועדה המחוזית פרויקט מאפו פינת יואש, תל אביב למעלה מ-35 דירות.

קידום תוכנית אב במועצה מקומית אזור למאות יחידות מגורים ואלפי מ"ר מסחרי.

ייזום פרויקטים רבים בתהליכים שונים.

 

 

פרויקטים  אנרגיה וסביבה :

 • פרויקט ניצול גז מטמנות ( ביוגז )  "חיריה אופיס טקסטיל" –  ייזום  הקמה וביצוע מערכת שילוח ביוגז למפעל אופיס טקסטיל.

 

 • פרויקט תחנת כח  "אבלין" -  ייזום הקמה וביצוע של  תחנה כח לייצור חשמל במטמנת אשפה איבלין.

 

 • פרויקט  ניצול ביוגז מטמנת אבו דיס,  אתר חרובית  ולגמון.

 

 • קידום פרויקטים לניצול גזים ומניעת פליטות לסביבה.

 

 • הקמה וביצוע מערכת שאיבת  תשטיפים וסילוקם  במטמנות אשפה.

 

 • פרויקטים מבוססים ביוגז במטמנות ומכוני טיהור שפכים.

 

 • הסבת חדר אנרגיה לשימוש במבערי גז, התקנת מחליפי חום.

 

 • עבודה שוטפת מול המשרד להגנת הסביבה  למדידה פליטות בארובות.

 

 • הקמת מערכות בקרה ומחשוב תהליכיות  ( מנגנוני הפיתוח הנקי של האו" ם, Wac – Wireless Application Corporation , מערכות מחשוב ובקרה בתחנות האנרגיה ובמטמנות.

 

 • פרויקט מנגנון הפיתוח הנקי  של האו"ם, אומות מאוחדות  Clean Development Mechanism – CDM באתר  אגוד ערים דן  לתברואה וסילוק אשפה – " חיריה

 

       תשתיות  סביבה ואנרגיה:

 

 •  הקמת וביצוע  מערכות איסוף ביוגז ( אתר חיריה, אתר   איבלין, ואתר חרובית). ראה כתבה

                                                          MADE IN ISRAEL

                                https://www.youtube.com/watch?v=vHMDRUOw6Rc

 

 •  הקמה וביצוע של  מערכת Flair אתר עיבלין.

 

 • הקמת מערכות גז תהליכיות וביצוע של צנרת נירוסטה פלב"מ  316 ו-314.

 

 •  הנחת צינור גז בין חיריה לאופיס טקסטיל  ומעבר בקידוח אופקי.

 

 •  הקמת צינור בדחיקה וקידוח אופקי מחדר האנרגיה  במלון הילטון תל-אביב  לרכס  כורכר בחוף.

 

 • הסבה מסולר לגז  מלון הילטון תל אביב.

 

 • הסבת מערכת המבערים במפעל אופיס טקסטיל ממזוט לגז.

 

 •  הקמת מערכת ניטור בפרויקטים ה- Clean Development  Mechanism “CDM”.

 

 •  הכנה והגשת מכרזים לפרויקטים תשתיות  גז טבעי, ביוגז.

 

 • קידום פרויקטים  קוגנרציה וייזום תחנות כח  מבוססות גז טבעי.

 

 •  בדיקת התכנות להקמת תחנות כוח וקידום מיזמים במפעלי תעשייה בישראל.

 

 • פרויקט הקמה מתקן למילוי גפ"מ – גז פחמימני מעובה.

 

 •  קידום ייזום תחנת תדלוק ב-CNG.

 

 • הקמת מערך קולטים לניצול אנרגית השמש לחימום מים במלון.

 

 • הקמת באר לשאיבת מים מלחים לצורך קירור הצ'ילרים במלון.

 

 • הסבת שימוש בסולר לשימוש בגפ"מ ( גז פחמימני מעובה) במערכות  החימום במלון.

 

 • שינויים גיאומטריים בכניסה ויציאה במלון הילטון תל אביב – למניעת פליטת גזי אגזוז לסביבה.

 

 • ליווי ותכנון רגולציה וניהול ביצוע עבור הסבת מפעלים לשימוש בגז בתעשיה (עבור חברת עושרד).


 

bottom of page