top of page

שרותים.

ניהול ייזום ופיתוח פרויקטים
יזם מבצע

אנחנו איפה שאחרים הפסיקו להאמין !


 מי שמכיר אותנו יודע, כל כך הרבה פרויקטים שאנשים אחרים זנחו והתייאשו ואנחנו הצלחנו לממש, אנחנו פה !

 

אם הרעיון קיים, אנחנו נלווה אותו עד שנמסור את המפתח.  אנחנו חופרים, חוצבים ומתעקשים כדי שנממש את מה שרגע לפני כן היה חלום,  אנחנו כבר נוביל אותך לשם !

 

אנחנו נזום, נפתח וננהל עד מימוש הפרויקט שקודם היה רעיון ועכשיו הוא מציאות ! 

החברה פועלת לקדם פרויקטים כיזם מבצע בשיתוף עם גופים פיננסים גדולים בתחומי הבניה, האנרגיה והתשתיות.

 

החברה מלווה את הפרויקט מתחלתו ועד סיומו כאשר היא ממשיכה להחזיק ולתפעל אותו לאורך השנים.

החברה בודקת את הההיתכנות הכלכלית של הפרויקט, סיכויי הצלחת הפרויקט, משך זמן הפרויקט וסיכויי הבשלתו.

 

החברה מגדירה את מסגרת הפרויקט, ופועלת ליישום הפרויקט תוך כדי מציאת מקורות מימון עצמאיים.

bottom of page